De site voor professionals

Welkom op de site Handhaven en Hulpverlenen, een filmtool om de deskundigheid te vergroten van politiemensen, hulpverleners en andere professionals die werken met mensen die in de war zijn. Op deze site vindt u weinig tekst maar worden middels video, cases uit de praktijk belicht en besproken op de belangrijkste topics* door een groot aantal professionals uit heel Nederland.

Zoals u begrijpt willen we de privacy beschermen van de personen die in beeld komen. Zij hebben hun medewerking gegeven aan deze site omdat ze het doel ondersteunen: verbetering van het werk van politie, de zorg en hun ketenpartners die werken met mensen die overlast geven, een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving en die kwetsbaar en/of in de war zijn.

Op deze site kunt u daarom alleen inloggen als u zich als professional bekend maakt. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens conform de laatste wetgeving. U kunt onderaan de pagina inloggen.


*De topics/thema’s zijn gebaseerd op de negen bouwstenen zoals aangegeven door het Aanjaagteam Verwarde Personen en het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.


go down

handhaven en hulpverlenen

te kleine resolutie

Geachte bezoeker,

Om deze website te kunnen bekijken adviseren wij u uw toestel horizontaal te kantelen.

Blijft deze mededeling zichtbaar dan is het scherm alsnog te klein.

Met vriendelijke groet,
Het Handhaven en Hulpverlenen team.